บริการใหม่ SCB เติมเงินมือถืออัตโนมัติ

00266eบริการใหม่ SCB เติมเงินมือถืออัตโนมัติ จากธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้า One-2-Call! โดยเฉพาะ ให้คุณเติมเงินมือถือ One-2-Call! ได้อย่างอัตโนมัติ โดยการหักผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ตามแบบที่คุณเลือก

1. Auto Top Up : บริการเติมเงินอัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท
บริษัทฯจะดำเนินการเติมเงินให้อัตโนมัติเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท ในจำนวนเงินที่ลูกค้าเลือกไว้ในใบสมัคร (100บ./200บ./300บ.) โดยระบบจะเติมเงินให้ทันที ไม่มีขั้นตอนให้ลูกค้ายืนยันการทำรายการก่อน
ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินได้ครั้งเดียวตอนสมัคร (ทุกครั้งที่ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 50 บ. ระบบจะเติมเงินตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ แต่สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงจำนวนเติมเงินได้ในภายหลัง

ตัวอย่าง: ผูกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับบัญชีเงินฝากโดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน 100 บาท เมื่อใช้งานโทรศัพท์จนยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท ระบบจะดำเนินการเติมเงินจำนวน 100 บาทให้อัตโนมัติ โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูกบัญชีไว้

ระบบจะดำเนินการเติมเงินให้อัตโนมัติภายใน 15 นาที หลังจากยอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท
ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบริการ Auto Top Up จะสามารถใช้บริการ Freedom Top Up โดยอัตโนมัติ