คู่คิดทางการเงินและการลงทุนแบบ FIRST

00278bเพราะคุณคือตัวแทนความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต… สะท้อนความเป็นหนึ่ง อย่างมีระดับกับSCB FIRST Privilege Banking การธนาคารที่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เข้าใจการใช้ชีวิตเหนือระดับ ด้วยเอกสิทธิ์แบบ FIRST ที่ตอบโจทย์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพ ร่วม “บริหารความมั่งคั่ง” ก้าวนำทุกสถานการณ์ด้วยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคล พร้อมเอกสิทธิ์เพื่อ “บริหารความสุข” อีกมากมายทั้งการเดินทาง ความบันเทิง รวมถึงกิจกรรมที่คัดสรรเพื่อวันผ่อนคลาย… สัมผัสรูปแบบชีวิตเหนือระดับกับ SCB FIRST เพื่อบุคคลที่เป็นหนึ่งเช่นคุณ
You are FIRST to LEARN : เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินและการลงทุนแบบ FIRST
You are FIRST to TRAVEL : เดินทางเหนือระดับแบบ FIRST
You are FIRST to LIVE : ใช้ชีวิตเหนือระดับทุกไลฟ์สไตล์แบบ FIRST
You are FIRST to SEE : ใช้ชีวิตแบบ FIRST รับความบันเทิงก่อนใคร พร้อมที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีพ
การสมัครบัตรเอกสิทธิ์ SCB FIRST
สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท และ/หรือ เบี้ยประกันชีวิต รวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
เงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/ FMR, Term Fund เป็นต้น และ/หรือ ตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย์ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารในปีที่สมัคร