ธุรกิจคล่องตัว การเงินส่วนตัวราบรื่น

SpeedyCheque_Th

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในการพัฒนาบริการเช็คเรียกเก็บในประเทศไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการ และการบริการลูกค้า จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในเดือนเมษายน 2543 และ ISO 9001:2000 ในเดือนมิถุนายน 2546 และได้รับการต่ออายุมาโดยตลอด ซึ่งศูนย์เคลียริ่งเช็คของธนาคารเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่ามีระบบงานด้านเคลียริ่งเช็คที่มีมาตรฐานสูงระดับสากลและเป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการเช็คให้ธนาคารอื่นในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการด้านเช็คอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงได้นำเทคโนโลยีการเคลียริ่งเช็คด้วยภาพ มาใช้แทนการส่งตัวเช็คเพื่อเรียกเก็บแบบเดิม ทำให้บริการด้านเช็คของธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ และเชื่อถือได้

ใหม่! บริการเช็ครู้ผลไวได้ใจ ฝากวันไหน รู้ผลวันนั้น
เพียงฝากเช็คธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาของธนาคาร ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 15.30 น. สามารถทราบผลเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในวันเดียวกับที่นำฝาก ธนาคารจะนำเงินที่เรียกเก็บเสร็จสมบูรณ์เข้าบัญชีให้ท่านเป็นรอบๆ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนถึง 18.00 น. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เช็คที่สั่งจ่ายต้องเป็นเช็คที่ถูกต้องตามมาตรฐานบริการเคลียริ่งเช็คด้วยภาพ หรือ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System)